Rendhagyó tanórák

A rendhagyó tanórákon arra törekedtünk, hogy egy rövid történelmi áttekintést követően kicsit távolabbról indítva megnézzük, hogyan is hatott a történelem az irodalomra. Ezt követően megismerkedtünk olyan versekkel, elbeszélésekkel, amelyek a gulág-irodalomhoz tartoznak. Ezeket csoportmunkában, többféle módszerrel dolgoztuk fel.
Az óra célja azon túl, hogy egyáltalán megismertessük a diákokat azzal, hogy ilyen irodalom is létezik, az, hogy akár valamilyen produktumot készítve – ami lehet plakát, kisesszé, montázs –láttassuk iskolatársaikkal a téma jelenvalóságát. Így akár a későbbiekben ők maguk is el tudják mesélni nem csupán a történeteket, hanem az ahhoz kapcsolódó műértelmezéseket.
A tanórákon felhasználásra került az elkészült foglalkoztató füzet. Összesen 10 alkalommal tartottunk rendhagyó irodalomórát.