Rendhagyó tanórák

Rendhagyó irodalomóra

A rendhagyó tanórán arra törekedtünk, hogy a történelmi áttekintést követően kicsit távolabbról indítva megnézzük, hogyan is hatott a történelem az irodalomra.
Ezt követően megismerkedtünk olyan versekkel, elbeszélésekkel, amelyek a gulág-irodalomhoz tartoznak. Ezeket csoportmunkában, többféle módszerrel dolgoztuk fel.
Az óra célja azon túl, hogy egyáltalán megismertessük a diákokat azzal, hogy ilyen irodalom is létezik, az volt, hogy akár valamilyen produktumot készítve – ami lehet plakát, kisesszé, montázs – láttassuk iskolatársaikkal a téma jelenvalóságát. Így akár a későbbiekben ők maguk is el tudják mesélni nem csupán a történeteket, hanem az ahhoz kapcsolódó műértelmezéseket is.
A rendhagyó tanórákhoz elkészítettünk egy foglalkoztató füzettel, amelyben az órák anyagaiból is válogattak a diákok, játékos feladatokat kaptak, hogy még inkább tanulmányozni tudják az adott korszakot. Olyan kiadványt terveztünk, amelyet szívesen forgatnak a gyerekek, örömmel olvassák a benne levő információkat, tanulmányokat, tananyagokat.

Ezt a kiadványt nem csak az órán résztvevők részére juttattuk el, hanem pedagógus társaink részére is.


Rendhagyó történelemóra

A minta óravázlat itt található:
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA 2